O2 Szkolenie zawodowe

Partnerzy opracują zindywidualizowany program szkoleń zawodowych, aby zapewnić, że nauczyciele VET są w pełni przeszkoleni w zakresie wykorzystania potencjału zasobów edukacyjnych online NEURO-GUIDE oraz platformy online, aby pomóc członkom grupy docelowej rozwinąć wybrane kluczowe umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia oraz wysoko cenione na europejskim rynku pracy umiejętności przedsiębiorcze.

Szkolenie położy znaczny nacisk na pracę w nowych dynamicznych środowiskach online dla specjalistów VET. Proponowane nowe multimedialne i interaktywne zasoby umożliwią prowadzenie procesu uczenia się poprzez gamę nowych kanałów edukacyjnych, zwłaszcza
nauka na smartfonach i innch urządzenich mobilnych jak również dystrybucję treści poprzez platformy mediów społecznościowych. Partnerzy dołażą starań, aby wszysckie instytucje VET miały zapewnione:
- komfort pracy z nowymi zasobami w tych nietradycyjnych środowiskach edukacyjnych;
- pełne zaangażowanie w korzyści, jakie może przynieść uczenie się online;
- w pełną świadomość zagrożeń występujących w środowiskach internetowych;
- informacje o negatywnych czynnikach związanymi z uczeniem się online.


Neuro-Guide - O2 - Handbook - by UPIT - Final

Pobierz

Przeglądaj online