Pop-Up Gaming Hubs

Pop-up Gaming Hubs zostaną zaplanowane jako wydarzenia upowszechniające, prezentujące zasoby online escape roomów i zachęcające młodych ludzi do korzystania z opracowanych zasobów. Co najmniej 25 młodych ludzi zostanie zapisanych na to wydarzenie, które zbiegnie się z lokalnym festiwalem lub dużym wydarzeniem lokalnym. Ponieważ intencją jest, aby to wydarzenie upowszechniajace połaczyło sie z dobrze promowanym dużym wydażeniem, które przyciąga znaczną frekwencję. Zostanie ono zaplanowane dopiero po wszystkich pracach rozwojowych nad internetowym portalem edukacyjnym i finalnym zakonczeniu prac nad materiałem edukacyjnym.

Centra gier PopUp będą organizowane od marca do czerwca 2020 roku