O1 Online Únikové místnosti

Online Únikové místnosti - Compendium Zdrojů

Úkoly online únikové místnosti, které tvoří tento inovativní zdroj učení, se budou zabývat dvěma klíčovými oblastmi, jmenovitě; kritickým a kreativním myšlením a posílením podnikatelského ducha. Budou se rovněž zabývat dvěma dalšími klíčovými oblastmi, jmenovitě; digitálními kompetencemi a zvyšováním kulturního povědomí. Učení v těchto dvou oblastech bude zapracováno do návrhu nástrojů pro učení.

Pro kritické a kreativní myšlení a rozvoj podnikatelských schopností budou vyvíjeny zdroje pro 4 různé úrovně dovedností, jmenovitě; úvodní, mírně pokročilí, pokročilí a experti. Různé úrovně zajistí, aby se studenti mohli zapojit do nástrojů vyvinutých bez ohledu na předchozí vzdělávací historii a aby jim byla poskytnuta udržitelná vzdělávací zkušenost, která jim umožní rozvíjet své dovednosti.