Pop-Up Gaming Hubs

Pop-Up Gaming Hub se konal v Olomouci dne 31. srpna 2020. Protože jsme chtěli přilákat mladé lidi, aby se zúčastnili, vybrali jsme  toto datum a zorganizovali  náš hub jako akci na poslední den prázdnin. Udělali jsme reklamu mezi mladými lidmi, která je přitáhla, aby přišli vyzkoušet naše  únikové místnosti a představili jim naši online vzdělávací platformu. K tomu jsme potřebovali vyhovující prostory vybavené počítači a rychlým připojením k internetu. Pronajali jsme si počítačovou třídu v jedné ze škol, se kterou spolupracujeme. Přihlásilo se 24 mladých lidí, kteří se i akce zúčastnili .

V první části byl představen projekt Neuro Guide a jeho výstupy a všichni účastníci se museli na platformu přihlásit. Poté začala herní část. Během akce jsme zkoušeli odlišné pedagogický přístupy. Práce v týmech, časovou soutěž, individuální soutěž a další přístupy tak, aby byla tato akce atraktivní a zábavná.