VÍTEJTE!

Myšlenkou projektu NEURO-GUIDE je poskytnout marginalizované skupině mladých lidí šanci dohonit rychle se rozvíjející svět technologií. Chceme se zaměřit na znevýhodněné studenty: osoby s nízkým socioekonomickým zázemím nebo se zdravotním postižením nebo žijící v odlehlých oblastech.
Od roku 2014 dochází k celosvětovému růstu využívání vzdělávacích únikových místností v prostředí fyzického i digitálního učení. Naším cílem je využít této výzvy k podpoře rozvoje kreativních a kritických myšlenkových dovedností, jakož i dovedností

CO JE Neuro-Guide?

Projekt "NEURO-GUIDE" je partnerství v rámci programu Erasmus + pro vzdělávání dospělých. Cílovou skupinou projektu jsou učitelé odborného vzdělávání a mládeže a mladí lidé na okraji společnosti.

NEURO-GUIDE bude podporovat inovativní metodiku opětovného zapojení marginalizovaných mladých lidí a podporovat je při budování vysoce hodnotných průřezových dovedností nezbytných pro zaměstnání.

Projekt si zachová svou udržitelnost tím, že poskytne celou sadu vzdělávacích zdrojů a další vzdělávání, jehož ohnisko bude přecházet od místních poskytovatelů služeb k cílovým organizačně podobným strukturám na regionální, národní a mezinárodní úrovni, jakmile bude dokončena pilotní fáze.