Καλωσορίσατε!

Το NEURO-GUIDE είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus +, από τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2020.

Σε αυτόν τον ιστότοπο θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το έργο, τις πηγές που δημιουργήθηκαν και ένα ειδικό διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον.

Οι στόχοι του έργου είναι:

- Ενθάρρυνση της ανάπτυξης δεξιοτήτων δημιουργικής και κριτικής σκέψης μέσω της ανάπτυξης εναλλακτικών παιδαγωγικών πηγών με βάση τη θεωρία της κονστρουκτιβιστικής μάθησης.

- Ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας των νέων ενηλίκων μέσω της εμπλοκής με ξεχωριστές μαθησιακές πηγές.

- Προώθηση επιχειρηματικού πνεύματος μεταξύ των νέων Ευρωπαίων διασφαλίζοντας ότι διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες για έρευνα, επιλογή, ανάλυση, οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριών.

- Προώθηση της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης διασφαλίζοντας ότι όλες οι προκλήσεις των δωματίων διαφυγής περιλαμβάνουν θέματα με έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά.

- Υποστήριξη δασκάλων πρώτης γραμμής για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των κινητών μαθησιακών περιβαλλόντων για τη δημιουργία δεξιοτήτων υψηλής αξίας εντός των περιθωριοποιημένων ομάδων στόχου.

 

 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μάθετε περισσότερα για τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο έργο