WITAJ!

NEURO-GUIDE to projekt finansowany w ramach funduszy Europejskiego Programu Erasmus+. Projekt będzie realizowany  od 3go września 2018r. do 2go września 2020r.

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat organizowanych w ramach naszego projektu wydarzeń, tworzonych zasobów edukacyjnych, a także zaprojektowanego specjalnie dla celów NEURO-GUIDE środowiska do nauki online.

Czym jest projekt Neuro-Guide?

Do celów projektu należy:

- Wspieranie rozwoju umiejętności kreatywnego i krytycznego myślenia poprzez rozwój alternatywnych zasobów pedagogicznych opartych na teorii konstruktywistycznego uczenia się.

- Rozwijanie kompetencji cyfrowych młodych ludzi poprzez angażowanie ich w dedykowane zasoby edukacyjne.

- Rozbudzanie ducha przedsiębiorczości wśród młodych Europejczyków, poprzez zapewnienie im umiejętności niezbędnych do badania, selekcjonowania, analizowania i prezentowania informacji.

- Promocja dziedzictwa kulturowego Europy w związku, z którą wszystkie wyzwania związane z zestawem interaktywnych Escape Roomów będą dotyczyły tematów związanych z dziedzictwem kultury.

- Wspieranie nauczycieli działających na pierwszej linii edukacji, aby umożliwić im wykorzystanie potencjału cyfrowego środowiska edukacyjnego do rozwijania wartościowych umiejętności wśród zmarginalizowanych grup docelowych projektu.